Możliwość zgłaszania uwag do oferty złożonej na realizację zadania publicznego przez Fundację „Pro-Zdro”