Harmonogram zebrań wiejskich w sprawie uchwalenia wniosku o przeznaczenie środków z funduszu sołeckiego na 2019 r. aktualizowany po pisemnym zgłoszeniu terminu zebrania przez sołtysa