Informacja Burmistrza Łasku o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Komisji Konkursowych