Drugi etap realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi w Orchowie”