Czwarte miejsce Mulksu w turnieju im. Czesława Mirosa