Zakup energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków Urzędu Miejskiego w Łasku, placówek oświatowo-wychowawczych, a także innych lokali i obiektów użytkowych należących do Gminy Łask oraz na potrzeby zasilania oświetlenia ulicznego na terenie Gmin