Zakończenie prac budowlanych i modernizacyjnych sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Łask