Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Łasku