Organizacje pozarządowe o charakterze kulturalno - edukacyjnym