Zarządzenie Burmistrza Łasku - realizacja zadań publicznych w roku 2013 w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych