Zarządzenie Burmistrza Łasku - przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym