Informacja Burmistrza Łasku o wynikach konsultacji w sprawie gospodarowania odpadami