Informacja Burmistrza Łasku o wynikach konsultacji programu współpracy na 2013 r.