Wnioski do „Programu współpracy gminy Łask z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok”