„Muzeum Historii Łasku wraz z punktem informacji turystycznej” - część projektu "Rewitalizacja Placu 11 Listopada w Łask"