Przypomnienie o konieczności złożenia sprawozdania końcowego