Zmodernizowana sala gimnastyczna przy SP nr 1 w Łasku