Akcja „Mieszkańcy regionu łódzkiego w czasie pandemii”