ZUS: Od 30 grudnia można wnioskować o zwolnienie z opłacania składek