Nowy JPK_VAT z deklaracją dla wszystkich przedsiębiorców