ZUS: Wnioskujący o zwolnienie z opłacania składek muszą złożyć deklaracje rozliczeniowe