Informacja o realizowaniu wywiadów bezpośrednich przez rachmistrzów