III rata opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych