ZUS: 2,2 mln zł dodatku solidarnościowego w Łódzkiem, na kontach wnioskujących