Rolnictwo dla środowiska, środowisko dla rolnictwa