Koła gospodyń wiejskich mogą składać wnioski o pomoc