ARiMR udziela wsparcia w obszarze nawodnienia w gospodarstwie