Modernizacja sali gimnastycznej przy SP nr 1 w Łasku