33 mln zł zwolnienia ze składek i 21 mln zł postojowego w łódzkim