Informacja Burmistrza Łasku dot. przyjmowania wniosków do CEIDG