Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie gminy Łask w 2020 r.