Konkurs ofert – kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - AKTUALIZACJA