„Myśl biznesowo – Fundusze Europejskie na rozwój działalności” – spotkanie informacyjne