Informacja o konieczności złożenia sprawozdania końcowego