Konkurs ofert - przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym