Zakup i dostawa wyposażenia, sprzętu TIK oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu "Dobry Start w Przyszłość - wsparcie Publicznego Przedszkola nr 4 w Łasku w zakresie pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami"