Wyłapywanie oraz opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Łask w latach 2020-2021