Informacja Burmistrza Łasku o wynikach konsultacji