Dostawa oleju napędowego o symbolu PN-EN 590 W na rok 2020