Zadanie pn. „Unowocześnienie świetlicy wiejskiej w Remiszewie - kontynuacja” zakończone