Wystawa „Podsumowanie roku jubileuszowego Fundacji im. Brata Alberta”