„Potargane życie...” - wystawa poświęcona poecie Światopełkowi Karpińskiemu z okazji 110. rocznicy jego urodzin