Wznowienie naboru wniosków w ramach Programu Priorytetowego dla osób fizycznych dot. przydomowych oczyszczalni ścieków