Wydziały i pracownicy

Kierownictwo
Pracownik Stanowisko Telefon Pokój
Gabriel Szkudlarek Burmistrz (43) 676-83- 10 29
Janina Kosman Z-ca Burmistrza (43) 676-83- 10 29
Beata Mielczarek Sekretarz (43) 676-83- 10 29
Anna Głowińska Skarbnik (43) 676-83- 10 29
Biuro Rady Miejskiej
Pracownik Stanowisko Telefon Pokój
Robert Bartosik Przewodniczący RM (43) 676-83- 20 19
Małgorzata Dębska-Ksyta Inspektor (43) 676-83- 19 19
Ewelina Drohomirecka Podinspektor (43) 676-83- 19 19
Wydz. Oświaty Kultury Promocji i Spraw Społecznych
Pracownik Stanowisko Telefon Pokój
Jadwiga Kurkowska Naczelnik (43) 676-83- 55 55
Ewa Bednarek - Czujko Z-ca Naczelnika (43) 676-83- 61 61
Bożena Kędziak Inspektor (43) 676-83- 57 57
Marcin Nowakowski Inspektor (43) 676-83- 16 58
Michał Janiszewski Inspektor (43) 676-83- 58 58
Izabela Smażek Inspektor (43) 676-83- 57 57
Anna Wachowska - Łyko Inspektor (43) 676-83- 56 56
Marzena Koper Inspektor (43) 676-83- 58 58
Jolanta Nowak - Popławska Inspektor (43) 676-83- 57 57
Ewa Bartosiewicz Inspektor (43) 676-83- 58 58
Wydz. Gospodarki Nieruchomościami
Pracownik Stanowisko Telefon Pokój
Beata Rybak-Strugała Naczelnik (43) 676-83- 54 54
Magdalena Tracz Inspektor (43) 676-83- 40 40
Małgorzata Baranowska Inspektor (43) 676-83- 40 40
Aneta Nowicka Inspektor (43) 676-83- 41 41
Monika Matyjasik Inspektor (43) 676-83- 40 40
Angelika Augustyniak Podinspektor (43) 676-83- 40 40
Wydz. Urbanistyki i Planowania Przestrzennego
Pracownik Stanowisko Telefon Pokój
Ewa Iwaszkiewicz-Beridze Naczelnik (43) 676-83- 74 74
Marzena Ogińska Inspektor (43) 676-83- 75 75
Grażyna Jastrząbek Inspektor (43) 676-83- 42 42
Agnieszka Adamkiewicz Inspektor (43) 676-83- 75 75
Grażyna Strycharz Inspektor (43) 676-83- 42 42
Mariola Taborowska Podinspektor (43) 676-83- 43 43
Wydz. Finansowy
Pracownik Stanowisko Telefon Pokój
Lila Szewczyk Naczelnik (43) 676-83- 23 23
Małgorzata Jochymczak Inspektor (43) 676-83- 33 33
Justyna Jędrysiak Inspektor (43) 676-83- 22 22
Magdalena Cybułka-Pogorzelska Inspektor (43) 676-83- 32 32
Monika Kompińska Inspektor (43) 676-83- 35 35
Dorota Podemska Inspektor (43) 676-83- 62 17
Małgorzata Nicińska Inspektor (43) 676-83- 21 21
Maria Wierczyńska Inspektor (43) 676-83- 36 36
Teresa Biernat Inspektor (43) 676-83- 17 17
Wioletta Lewandowska Inspektor (43) 676-83- 32 32
Sebastian Sałagacki Inspektor (43) 676-83- 34 34
Renata Fidyk Inspektor (43) 676-83- 35 35
Agnieszka Chudobińska Inspektor (43) 676-83- 36 36
Anna Wiśniewska Inspektor (43) 676-83- 17 17
Katarzyna Sałagacka Podinspektor (43) 676-83- 21 21
Zofia Klich Podinspektor (43) 676-83- 21 21
Wydz. Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg
Pracownik Stanowisko Telefon Pokój
Krzysztof Nowakowski Naczelnik (43) 676-83- 47 47
Aleksandra Olejniczak Inspektor (43) 676-83- 53 53
Justyna Begiert Inspektor (43) 676-83- 52 52
Anna Peredzyńska Inspektor (43) 676-83- 51 51
Edwarda Szmigielska Inspektor (43) 676-83- 77 51
Grzegorz Markiewicz Inspektor (43) 676-83- 51 51
Teresa Adamczuk Inspektor (43) 676-83- 53 53
Michał Kołodziejczyk Podinspektor (43) 676-83- 46 46
Aleksandra Henke Pomoc Admin. (43) 676-83- 77 51
Martyna Zborowska Pomoc Admin. (43) 676-83- 46 46
Wydz. Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Pracownik Stanowisko Telefon Pokój
Wioletta Rabenda Naczelnik (43) 676-83- 48 48
Anna Kmieć Inspektor (43) 676-83- 50 50
Grzegorz Skibiński Inspektor (43) 676-83- 50 50
Małgorzata Gawlikowska Inspektor (43) 676-83- 49 49
Renata Drozd Inspektor (43) 676-83- 50 50
Ewa Krysiak-Miksa Inspektor (43) 676-83- 49 49
Wydz. Rozwoju
Pracownik Stanowisko Telefon Pokój
Beata Kowalska Naczelnik (43) 676-83- 70 70
Ludmiła Oleksiak Z-ca Naczelnika (43) 676-83- 67 67
Małgorzata Dębkowska Inspektor (43) 676-83- 13 68
Andrzej Dejnarowicz Inspektor (43) 676-83- 66 66
Piotr Klimczak Inspektor (43) 676-83- 13 68
Łukasz Śmiałkowski Inspektor (43) 676-83- 66 66
Grażyna Szuster Inspektor (43) 676-83- 69 69
Sylwia Dziębowska Inspektor (43) 676-83- 69 69
Wydz. Ogólno Organizacyjny
Pracownik Stanowisko Telefon Pokój
Julita Skurpel Naczelnik (43) 676-83- 60 60
Agnieszka Tyluś Inspektor (43) 676-83- 64 64
Agnieszka Erlichowska-Majcher Inspektor (43) 676-83- 72 65
Mariusz Ziętala Inspektor (43) 676-83- 63 63
Józefa Kłos Inspektor (43) 676-83- 59 59
Zbigniew Pinar Podinspektor (43) 676-83- 63 63
Joanna Sukiennik Podinspektor (43) 676-83- 10 29
Wioletta Adamczyk Prac. II st. (43) 676-83- 72 65
Rafał Guzicki St. Informatyk (43) 676-83- 44 45
Dominik Stępień Informatyk (43) 676-83- 45 45
Zbigniew Stefaniak Kierowca (43) 676-83- 0 84
Sylwester Kalinowski Konserwator (43) 676-83- 85 85
Jan Bernasiak Pracownik Gospodarczy (43) 676-83- 85 85
Maria Dąbkiewicz Sprzątacz (43) 676-83- 86 86
Anna Klocek Sprzątacz (43) 676-83- 86 86
Elżbieta Ziętala Sprzątacz (43) 676-83- 86 86
Elżbieta Bernasiak Sprzątacz (43) 676-83- 86 86
Urząd Stanu Cywilnego
Pracownik Stanowisko Telefon Pokój
Lilia Ślusarczyk - Grącka Kierownik (43) 676-83- 39 39
Anna Antczak Z-ca Kierownika (43) 676-83- 37 37
Krystyna Majdecka Inspektor (43) 676-83- 38 38
Monika Biniek Inspektor (43) 676-83- 12 12
Emilia Bukowiec Inspektor (43) 676-83- 12 12
Katarzyna Guzińska Inspektor (43) 676-83- 11 11
Magdalena Krupa Pomoc Admin. (43) 676-83- 11 11
Wydz. Budżetowy
Pracownik Stanowisko Telefon Pokój
Jolanta Malinowska Inspektor (43) 676-83- 27 27
Beata Stencel Inspektor (43) 676-83- 24 24
Mariusz Koper Inspektor (43) 676-83- 26 26
Aneta Sadzińska Inspektor (43) 676-83- 27 27
Barbara Dudaczyk Inspektor (43) 676-83- 24 24
Maria Wójtowicz Inspektor (43) 676-83- 25 25
Monika Kowalczyk Inspektor (43) 676-83- 36 36
Kinga Stasiak Podinspektor (43) 676-83- 26 26
Karolina Wincek Pomoc Admin. (43) 676-83- 25 25
Biuro Obsługi Interesanta
Pracownik Stanowisko Telefon Pokój
Paweł Kruszek Inspektor (43) 676-83- 73 ...
Wiesław Kubiak Inspektor (43) 676-83- 79 ...
Anna Markowska Prac. II st. (43) 676-83- 78 ...
Iwona Muszyńska Prac. I st. (43) 676-83- 78 ...
Wiesław Owczarek Goniec (43) 676-83- 79 ...
Zespół Bezpieczeństwa Obywateli
Pracownik Stanowisko Telefon Pokój
Danuta Rychlik Inspektor (43) 676-83- 71 71
Mariusz Kubarski Pełn. ds. Ochrony Inf. Niejawnych - Inspektor (43) 676-83- 71 71
Zespół Prawny
Pracownik Stanowisko Telefon Pokój
Jan Similak Radca Prawny (43) 676-83- 28 28
Paweł Kijański Radca Prawny (43) 676-83- 28 28