Wydziały i pracownicy

Schemat organizacyjny
Urzędu Miejskiego w Łasku

Oficjalnym adresem poczty elektronicznej Burmistrza i Urzędu Miejskiego w Łasku jest um@lask.pl

 

Kierownictwo
Pracownik Stanowisko Telefon Pokój
Gabriel Szkudlarek Burmistrz (43) 676-83- 10 29
Beata Mielczarek Sekretarz (43) 676-83- 10 29
Anna Głowińska Skarbnik (43) 676-83- 10 29
Biuro Rady Miejskiej
Pracownik Stanowisko Telefon Pokój
Robert Bartosik Przewodniczący RM (43) 676-83- 20 19
Małgorzata Dębska-Ksyta Inspektor (43) 676-83- 19 19
Ewelina Drohomirecka Podinspektor (43) 676-83- 19 19
Wydz. Finansowy
Pracownik Stanowisko Telefon Pokój
Małgorzata Jochymczak Naczelnik (43) 676-83- 23 23
Magdalena Cybułka-Pogorzelska Inspektor (43) 676-83- 32 32
Monika Kompińska Inspektor (43) 676-83- 35 35
Dorota Podemska Inspektor (43) 676-83- 62 17
Sebastian Sałagacki Inspektor (43) 676-83- 34 34
Małgorzata Nicińska Inspektor (43) 676-83- 21 21
Agnieszka Chudobińska Inspektor (43) 676-83- 36 36
Anna Wiśniewska Inspektor (43) 676-83- 17 17
Katarzyna Adam Inspektor (43) 676-83- 34 34
Wioletta Lewandowska Inspektor (43) 676-83- 32 32
Justyna Jędrysiak Inspektor (43) 676-83- 22 22
Renata Fidyk Inspektor (43) 676-83- 35 35
Maria Wierczyńska Inspektor (43) 676-83- 36 36
Teresa Biernat Inspektor (43) 676-83- 17 17
Katarzyna Sałagacka Podinspektor (43) 676-83- 21 21
Anna Markowska Podinspektor (43) 676-83- 21 21
Marcelina Kubicka Podinspektor (43) 676-83- 21 21
Wydz. Gospodarki Nieruchomościami
Pracownik Stanowisko Telefon Pokój
Beata Rybak-Strugała Naczelnik (43) 676-83- 54 54
Małgorzata Baranowska Inspektor (43) 676-83- 40 40
Aneta Nowicka Inspektor (43) 676-83- 41 41
Monika Matyjasik Inspektor (43) 676-83- 40 40
Magdalena Tracz Inspektor (43) 676-83- 40 40
Angelika Augustyniak Podinspektor (43) 676-83- 40 40
Wydz. Urbanistyki i Planowania Przestrzennego
Pracownik Stanowisko Telefon Pokój
Ewa Iwaszkiewicz-Beridze Naczelnik (43) 676-83- 74 74
Agnieszka Adamkiewicz Inspektor (43) 676-83- 75 75
Marzena Ogińska Inspektor (43) 676-83- 75 75
Grażyna Jastrząbek Inspektor (43) 676-83- 42 42
Mariola Taborowska Podinspektor (43) 676-83- 43 43
Paulina Peredzyńska Podinspektor (43) 676-83- 42 42
Mateusz Knul Pomoc Admin. (43) 676-83- 42 42
Wydz. Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg
Pracownik Stanowisko Telefon Pokój
Krzysztof Nowakowski Naczelnik (43) 676-83- 47 47
Grzegorz Markiewicz Inspektor (43) 676-83- 46 46
Michał Kołodziejczyk Inspektor (43) 676-83- 46 46
Justyna Begiert Inspektor (43) 676-83- 52 52
Anna Peredzyńska Inspektor (43) 676-83- 51 51
Edwarda Szmigielska Inspektor (43) 676-83- 77 51
Aleksandra Olejniczak Inspektor (43) 676-83- 53 53
Marek Proch Inspektor (43) 676-83- 53 53
Martyna Zborowska Podinspektor (43) 676-83- 51 51
Aleksandra Henke Pomoc Admin. (43) 676-83- 77 51
Wydz. Ogólno Organizacyjny
Pracownik Stanowisko Telefon Pokój
Julita Skurpel Naczelnik (43) 676-83- 60 60
Agnieszka Tyluś Inspektor (43) 676-83- 64 64
Mariusz Ziętala Inspektor (43) 676-83- 63 63
Agnieszka Erlichowska-Majcher Inspektor (43) 676-83- 72 65
Józefa Kłos Inspektor (43) 676-83- 59 59
Joanna Sukiennik Podinspektor (43) 676-83- 10 29
Wioletta Adamczyk Podinspektor (43) 676-83- 72 65
Zbigniew Pinar Podinspektor (43) 676-83- 63 63
Damian Mikła St. Informatyk (43) 676-83- 44 45
Dominik Stępień Informatyk (43) 676-83- 45 45
Zbigniew Stefaniak Kierowca (43) 676-83- 0 84
Sylwester Kalinowski Konserwator (43) 676-83- 85 85
Jan Bernasiak Pracownik Gospodarczy (43) 676-83- 85 85
Anna Klocek Sprzątacz (43) 676-83- 86 86
Maria Dąbkiewicz Sprzątacz (43) 676-83- 86 86
Elżbieta Ziętala Sprzątacz (43) 676-83- 86 86
Elżbieta Bernasiak Sprzątacz (43) 676-83- 86 86
Wydz. Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Pracownik Stanowisko Telefon Pokój
Wioletta Rabenda Naczelnik (43) 676-83- 48 48
Anna Kmieć Inspektor (43) 676-83- 50 50
Grzegorz Skibiński Inspektor (43) 676-83- 50 50
Małgorzata Gawlikowska Inspektor (43) 676-83- 49 49
Renata Drozd Inspektor (43) 676-83- 50 50
Ewa Krysiak-Miksa Inspektor (43) 676-83- 49 49
Wydz. Oświaty Kultury Promocji i Spraw Społecznych
Pracownik Stanowisko Telefon Pokój
Jadwiga Kurkowska Naczelnik (43) 676-83- 55 55
Ewa Bednarek - Czujko Z-ca Naczelnika (43) 676-83- 61 61
Bożena Kędziak Inspektor (43) 676-83- 56 56
Jolanta Nowak - Popławska Inspektor (43) 676-83- 57 57
Marzena Koper Inspektor (43) 676-83- 58 58
Marcin Nowakowski Inspektor (43) 676-83- 16 58
Michał Janiszewski Inspektor (43) 676-83- 58 58
Izabela Smażek Inspektor (43) 676-83- 57 57
Anna Wachowska - Łyko Inspektor (43) 676-83- 56 56
Ewa Bartosiewicz Inspektor (43) 676-83- 58 58
Wydz. Rozwoju
Pracownik Stanowisko Telefon Pokój
Beata Kowalska Naczelnik (43) 676-83- 70 70
Ludmiła Oleksiak Z-ca Naczelnika (43) 676-83- 67 67
Grażyna Szuster Inspektor (43) 676-83- 69 69
Anna Dobroszek Inspektor (43) 676-83- 69 69
Sylwia Dziębowska Inspektor (43) 676-83- 69 69
Małgorzata Dębkowska Inspektor (43) 676-83- 13 68
Piotr Klimczak Inspektor (43) 676-83- 13 68
Łukasz Śmiałkowski Inspektor (43) 676-83- 66 66
Andrzej Dejnarowicz Inspektor (43) 676-83- 66 66
Urząd Stanu Cywilnego
Pracownik Stanowisko Telefon Pokój
Lilia Ślusarczyk - Grącka Kierownik (43) 676-83- 39 39
Anna Antczak Z-ca Kierownika (43) 676-83- 37 37
Krystyna Majdecka Inspektor (43) 676-83- 38 38
Emilia Bukowiec Inspektor (43) 676-83- 12 12
Katarzyna Guzińska Inspektor (43) 676-83- 11 11
Monika Biniek Inspektor (43) 676-83- 12 12
Biuro Obsługi Interesanta
Pracownik Stanowisko Telefon Pokój
Paweł Kruszek Inspektor (43) 676-83- 73 ...
Wiesław Kubiak Inspektor (43) 676-83- 79 ...
Wiesław Owczarek Goniec (43) 676-83- 79 ...
Iwona Muszyńska Referent (43) 676-83- 78 ...
Natalia Bulzacka Referent (43) 676-83- 78 ...
Wydz. Budżetowy
Pracownik Stanowisko Telefon Pokój
Monika Kowalczyk Inspektor (43) 676-83- 36 36
Jolanta Malinowska Inspektor (43) 676-83- 27 27
Beata Stencel Inspektor (43) 676-83- 24 24
Mariusz Koper Inspektor (43) 676-83- 26 26
Aneta Sadzińska Inspektor (43) 676-83- 27 27
Barbara Dudaczyk Inspektor (43) 676-83- 24 24
Katarzyna Kubiak Podinspektor (43) 676-83- 25 25
Karolina Wincek Podinspektor (43) 676-83- 25 25
Kinga Stasiak Podinspektor (43) 676-83- 26 26
Katarzyna Zawiasa Pomoc Admin. (43) 676-83- 22 22
Zespół Bezpieczeństwa Obywateli
Pracownik Stanowisko Telefon Pokój
Danuta Rychlik Inspektor (43) 676-83- 71 71
Mariusz Kubarski Pełn. ds. Ochrony Inf. Niejawnych - Inspektor (43) 676-83- 71 71
Zespół Prawny
Pracownik Stanowisko Telefon Pokój
Paweł Kijański Radca Prawny (43) 676-83- 28 28
Jan Similak Radca Prawny (43) 676-83- 28 28