Miasta partnerskie

Nawiązaliśmy współpracę międzynarodową z dwoma ośrodkami: jednym w Niemczech, drugim na Białorusi.

Współpraca z niemiecką gminą Dannenberg nad Łabą rozpoczęła się w 1992 roku. Pierwsze kontakty polegały na wymianie społecznych i gospodarczych doświadczeń pomiędzy przedstawicielami władz obu miast. W ślad za tym (w 1993 r.) rozpoczęła się wymiana młodzieży szkolnej z Łasku i Dannenberga, która trwa do dnia dzisiejszego. W kolejnych latach kontakty zacieśniali przedstawiciele władz samorządowych jak również organizacji społecznych. W dniu 6 listopada 1999 roku w Dannenbergu podpisano umowę partnerską pomiędzy miastami dotyczącą współpracy w następujących dziedzinach: kultura, szkolnictwo, ochrona przyrody i ochrona przeciwpożarowa, doradztwo w kwestiach gospodarczych oraz wymiana doświadczeń we wszystkich zakresach pracy samorządu gminnego. W związku ze zmianami formalno – prawnymi jakie zaszły u naszego niemieckiego partnera w 2006 r. (tj. rozszerzenie gminy zbiorczej Dannenberg o gminę Hitzacker i powołanie gminy zbiorczej  Elbtalaue) zaistniała konieczność podpisania nowej umowy partnerskiej. Wspomnianą umowę podpisano w Łasku w trakcie wizyty niemieckiej delegacji w czerwcu 2008 r. We wrześniu  2009 r. z wizytą  do Dannenberga udała się pięcioosobowa delegacja z Łasku. We wrzesiniu 2010 r. miała miejsce rewizyta niemieckich gości w Łasku.

Kontakt między gminą Łask a białoruskim miastem Łagojsk nawiązany został w październiku 2003 roku, kiedy to nastąpiła wymiana doświadczeń pomiędzy społeczno - politycznymi przedstawicielami obu miast. Wizyta 4-osobowej delegacji z Białorusi w Łasku w dniach 15-18 stycznia 2004 roku zaowocowała podpisaniem wstępnej umowy partnerskiej. W ramach tejże umowy organizowana będzie m. in. wymiana grup młodzieży, wymiana doświadczeń gospodarczych, wspólne imprezy sportowe i kulturalne. Przedstawiciele miasta Łagojsk podczas pobytu w Łasku zwiedzili m.in. kilka łaskich firm, placówki oświatowe, muzeum i basen. Planowane są kolejne spotkania oraz współpraca.

 

ELBTALAUE

Położony w środku uroczego i róznorodnego krajobrazu Elbtalaue, jako przyjazne i gościnne miasto zjedna sobie od razu każdego odwiedzającego. Czarujące przeciwieństwa określają obraz śródmieścia. Czar zadbanych kamienic stwarza atmosferę wypoczynku, w której turysta chętnie korzysta z mozliwości zakupów w nowoczesnych sklepach i z obszernej oferty sprawnej gastronomii.
Dannenberg jest dla 14-tu tysięcy ludzi centralnym punktem przestrzeni,od doliny Łaby, az po bogatą w tysiącletnie dęby Puszczę Gohrder. Na uboczu dużych szlaków komunikacyjnych i centrów przemysłowych, jest to miasto osiągalne zarówno samochodem jak i koleją.

Przed kilku setkami lat Elbtalaue był widownią jednego z ważniejszych epizodów niemieckiej historii. Wtedy to , w latach 1923 - 24 duński król Waldemar II po sporze z hrabią von Schwerin był przez wiele miesięcy więziony w potężnej wieży zamkowej. Jego uwięzienie zmusiło książąt niemieckich do rokowań. Od tego czasu życie w Elbtalaue stało się spokojniejsze, nawet wtedy gdy w XVI /XVII wieku miasto było książęcą rezydencją bocznej linii welfijskiej. Wieża starego zamku - dziś w mowie potocznej zwana "Wieżą Waldemara" razem z wiezą kościoła Św. Jana określa sylwetkę miasta.

W zamku znajduje się muzeum ojczyźniane, które nie tylko w dni deszczowe jest ulubionym miejscem dla zwiedzających. Zbiory przyrodnicze muzeum w Wieży Waldemara dają obraz róznorodności krajobrazu wokół Elbtalaue. Specyficzne warunki klimatyczne i małe zaludnienie dają zwierzętom i roślinom więcej niż gdzie indziej chronionej przestrzeni życiowej. Szczególnym klejnotem jest "Ohm´sche Haus” - dom z muru pruskiego z 1656 roku, który do 1971 roku stał w Langendorf, a od 1988 roku jest centrum wielu kulturalnych przedsięwzięć nad jeziorem Thielenburger.

Historyczne Muzeum Straży Pożarnej w Neu Tramm pokazuje w jednej z najbogatszych niemieckich kolekcji starodawne wozy strażackie, ręczne pompy gaśnicze, hełmy oraz inne ważne eksponaty i dokumenty z historii pożarnictwa.
Różnorodnie i zaskakująco zmiennie prezentują się okolice Elbtalaue. Rozległe lasy i rozlewiska , świetliste wrzosowiska, łąki i pola zapraszają turystów do całodniowych spacerów i wycieczek. Spokój i osamotnienie, czyste powietrze,kryształowa woda w strumykach, stawach i jeziorach są wizytówką tej okolicy. Urlopowicze, którzy przedkładają odpoczynek w bliskości natury nad zorganizowaną turystykę masową, znajdą tutaj wiele nieograniczonych możliwości do odkrycia i przeżycia, do odprężenia i rozkoszy.

Tutaj indywidualizm ma jeszcze swoistą cenę.Kto podąża w swojej wędrówce dobrze oznaczonymi europejskimi szlakami nie powinien przegapić okazji i w pagórkowatej okolicy koło Hohen Mechtin wspiąć się na wieżę widokową, skąd można wzrokiem sięgnąć aż po terytorium Mecklemburgii. Czyste wody są warunkiem zdrowego zarybienia. Okolice wokół Elbtalaue to "Eldorado" dla wędkarzy, którzy w tym nietkniętym, naturalnym pejzażu mogą odzyskać zagubiony spokój.

Nowy most w Dömitz i kilka osobowych i samochodowych promów dają ponownie wszystkim urlopowiczom możliwość odwiedzenia miejscowości na przeciwległym brzegu Łaby w Mecklemburgii i Brandenburgii, które latami były nieosiągalne. Urlopowicze, którzy kolejny raz zdecydowali się odwiedzić Dannenberg, mogą odkrywać i cieszyć się odosobnioną i dlatego szczególnie bogatą i nienaruszoną naturą.

Pierwotne błonia Łaby i zalesione pagórki Drawehn , na których ingerencja rolników ograniczona została do minimum, można odkrywać i wędrować po nich utwardzonymi i oznaczonymi drogami: na piechotę, na rowarach, konno albo bryczką. W tych przedsięwzięciach pora roku nie ma znaczenia, ponieważ nawet jesienią i zimą krajobraz wokół Elbtalaue urzeka swoją wyrazistą pięknością i rozwija swój szczególny czar. Kto chce wnieść więcej aktywności w swoje życie, ma mozliwość pozostać dłużej zdrowym albo szybciej stanąć na nogi. Właśnie w czsie urlopu, najpiękniejszym okresie w ciągu roku, można odpocząć na świeżym powietrzu i poprzez sportowe i rozrywkowe zajęcia jednocześnie znależć coś dla ciała i ducha.

W Elbtalaue urlopowicze znajdą wszystko co sprawia przyjemność i wzmaga aktywność fizyczną. Także dzieci nie będą się nudziły przy tak bogatej ofercie spędzania wolnego czasu. Gracze w golfa swojemu hobby mogą zadośćuczynić w oddalonym tylko o 10 km Braasche.

Kto potrafi z bogactwa ofert wyszukać coś szczególnego dla siebie, odkryje z radością wiele świadectw przeszłości, jak również przykłady folklorystycznych zwyczajów np: w starych kościołach i w niepowtarzalnych architektonicznie wioskach z ich obco brzmiącymi nazwami - pozostałością swoistego języka słowiańskiego, którym mówiono tutaj, aż do XVIII wieku.

www.elbtalaue.de »

 

 

ŁAGOJSK

Do sporego już grona naszych zagranicznych przyjaciół, z którymi współpracujemy od wielu lat, przybyli Białorusini z pięknego miasta Łagojsk. Ten niewielki i raczej mało znany u nas ośrodek ma jednak bogate tradycje i związki z naszym krajem.

Łagojsk - białoruskie miasto położone 40 km na wschód od Mińska - stolicy Białorusi. To powiatowe miasto liczące ok. 10 tys. mieszkańców położone jest w malowniczym krajobrazie rzeki Gainy. Historia Łagojska sięga 1078 roku - wtedy to kniaź Usjasław założył osadę, którą początkowo nazwał Łogożsk. W XII wieku władająca osadą rodzina kniazia Wasyla Woładarowicza zmieniła nazwę na Łagojsk i ta niezmieniona pozostała do dziś. W historii tego miasta zapisane są też dzieje polskich rodów hrabiowskich, początkowo Czartoryskich, którzy w XV w. posiadali zamek łagojski, a potem Tyszkiewiczów, do których dobra ziemskie wokół miasta wraz ze wspomnianym zamkiem należały w XVIII wieku. Szczególnie ciepłe wspomnienia mieszkańcy łączą z rodziną Tyszkiewiczów, jako że ród ten przyczynił się do rozwoju miasta. W 1842 r. hrabia Tyszkiewicz otworzył pierwsze na Białorusi muzeum poświecone starożytności oraz bibliotekę ze zbiorem 3000 książek, wśród których było 500 starorzymskich dokumentów.

Dzisiejszy powiat, którego stolicą jest Łagojsk, liczy 42 tys. mieszkańców. W skład jego wchodzi 16 niewielkich gmin z 321 wsiami. Wokół miasta znajduje się 20 państwowych gospodarstw rolnych o powierzchni kilku tysięcy hektarów każde, specjalizujących się w produkcji mleka, mięsa i zbóż. W przemyśle rolno - spożywczym pracuje około 20 proc. ludności. Zatrudnienie mieszkańcy znajdują też w Fabryce Traktorów zaopatrującej w te maszyny całą Białoruś. Ponadto pracują tu zakłady remontowo - budowlane, mleczarnia i zakład telekomunikacji.

Posiada też Łagojsk swój szpital miejski z 500 łóżkami i ośrodki zdrowia na terenie powiatu. Młodzież uczęszcza do 8 szkół podstawowych, 9 gimnazjów i 24 szkół średnich, w tym 2 szkół muzycznych. Jest też kilka szkół wieczorowych dla dorosłych. Wolny czas uczniowie spędzają w 2 miejskich i 22 wiejskich domach kultury oraz 19 klubach młodzieżowych, gdzie uczą się śpiewu, tańca i muzyki na niespotykanych u nas instrumentach muzycznych. Tworzą tam zespoły wokalno - instrumentalne o przepięknym narodowym zabarwieniu tak charakterystycznym dla tego kraju. Duża liczba ośrodków kultury procentuje różnorodnymi zespołami, a co za tym idzie mnogością występów, koncertów i imprez kulturalnych. Ponadto młodzież uczestniczy w zajęciach sportowych organizowanych przez 3 ośrodki sportu i rekreacji, do których należą dwa stadiony piłkarskie, a także przez 10 klubów sportowych. Bogata paleta zajęć w 27 salach gimnastycznych owocuje rozwojem kultury fizycznej i współzawodnictwa wśród młodzieży.

W Łagojsku można też uprawiać narciarstwo, gdyż pagórkowaty teren umożliwił wybudowanie 2 wyciągów narciarskich czynnych w mroźne i śnieżne zimy. Latem na turystów czeka ośrodek wypoczynkowy nad pięknym czystym jeziorem, gdzie wynająć można 4-osobowe domki letniskowe. Wolny czas spędzać można też w 4 bibliotekach miejskich i 46 powiatowych punktach bibliotecznych dysponujących łącznie 560 tys. książek.

Wszystko to skłoniło nas do nawiązania bliższego kontaktu z tą gminą, co już poskutkowało podpisaniem wstępnej umowy o współpracy partnerskiej, w ramach której będziemy organizować m.in. wymianę grup młodzieży, dzielić się doświadczeniami na polu gospodarczym, uczestniczyć we wspólnych imprezach sportowych i kulturalnych. Mamy nadzieję, że kontakty te i współpraca zaowocują nowymi znajomościami i dostarczą innego obrazu naszych wschodnich sąsiadów.