Komisje

Komisja Gospodarki, Finansów i Budżetu


Skład komisji:

 1. Wojciech Madej - Przewodniczący Komisji
 2. Krystyna Politańska - Zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. Robert Bartosik - Członek Komisji
 4. Stanisław Bordowicz - Członek Komisji
 5. Stanisław Kołodziejski - Członek Komisji
 6. Andrzej Mara - Członek Komisji
 7. Rafał Mencel - Członek Komisji
 8. Grzegorz Rosiak - Członek Komisji

 

Komisja Oświaty i Kultury


Skład komisji:

 1. Włodzimierz Nowicki - Przewodniczący Komisji
 2. Agnieszka Łukaszewska - Zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. Monika Mrowińska - Członek Komisji
 4. Przemysław Urban - Członek Komisji
 5. Justyna Kmiecik - Pasternak - Członek Komisji

 

Komisja Porządku Publicznego


Skład komisji:

 1. Rafał Mencel - Przewodniczący Komisji
 2. Tadeusz Starzyński - Zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. Przemysław Urban - Członek Komisji

Komisja Rewizyjna


Skład komisji:

 1. Józef Rychlik -  Przewodniczący Komisji
 2. Grzegorz Groblewski - Zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. Aleksandra Kolasa - Członek Komisji
 4. Wojciech Madej - Członek Komisji
 5. Krystyna Politańska - Członek Komisji

 

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska


Skład komisji:

 1. Zbigniew Sowała - Przewodniczący Komisji
 2. Przemysław Sadziński - Zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. Stanisław Bordowicz - Członek Komisji
 4. Grzegorz Groblewski - Członek Komisji
 5. Aleksandra Kolasa - Członek Komisji
 6. Józef Rychlik - Członek Komisji
 7. Tadeusz Starzyński - Członek Komisji

 

Komisja Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej


Skład komisji:

 1. Andrzej Mara  - Przewodniczący Komisji
 2. Rafał Szymczyk - Zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. Sylwester Florczak - Członek Komisji
 4. Stanisław Kołodziejski - Członek Komisji

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji


Skład komisji:

 1. Grzegorz Rosiak -  Przewodniczący Komisji
 2. Aleksandra Kolasa - Zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. Monika Mrowińska - Członek Komisji
 4. Przemysław Sadziński - Członek Komisji
 5. Rafał Szymczyk - Członek Komisji