Łaski Dom Kultury

Łaski Dom Kultury
Adres: 
ul. Narutowicza 11, 98-100 Łask
Dyrektor: 
p.o. dyrektora Magdalena Kelnerowska
Telefon: 
(43) 675-54-84
Statut: 
Statut: 

 

Do podstawowych zadań Łaskiego Domu Kultury w Łasku należy:


 1. Edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę.
 2. Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury.
 3. Tworzenie warunków rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką.
 4. Tworzenie warunków do rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego.
 5. Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych.
 6. Rozwijanie i kształtowanie kulturalnych podstaw młodzieży.
 7. Realizuje organizowanie:
  • imprez artystycznych i rozrywkowych;
  • zespołowego uczestnictwa w kulturze;
  • różnorodnych form aktywności kulturalne;
  • imprez kulturalnych;
  • różnych form pomocy i współpracy z młodzieżą.