Biblioteka Publiczna im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku

Biblioteka Publiczna im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku
Adres: 
ul. 9 Maja 6, 98-100 Łask
Dyrektor: 
Bożena Trocka-Dąbrowa
Telefon: 
(43) 675-35-27

 

Cele i zadania Biblioteki:


 1. Biblioteka służy zaspakajaniu i rozwijaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i formacyjnych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwoju kultury.
 2. Biblioteka podejmować może inne działania wynikające z potrzeb środowiska lokalnego.
 3. Do podstawowych zadań Biblioteki należy:
  • gromadzenie, opracowywanie i ochrona zbiorów bibliotecznych;
  • udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych;
  • organizowanie czytelnictwa i działalności kulturalnej dla ludzi z niepełno sprawnościami;
  • prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej zwłaszcza wiedzy o regionie;
  • współdziałanie z bibliotekami, muzeami, instytucjami kultury, organizacjami i towarzystwami, szkołami w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb kulturalnych i oświatowych użytkowników bibliotek.
  • biblioteka prowadzi również izbę muzealną pn. „Muzeum Historii Łasku”.