Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Łasku

Adres: 
ul. Mickiewicza 4a, 98-100 Łask
Prezes: 
Arkadiusz Szymczak
Telefon: 
(43) 675-26-59
Statut: 

 

Przedmiotem działania Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Łasku jest: 


 1. Wytwarzanie przesyłanie i przetwarzanie energii cieplnej.
 2. Sprzedaż przetworzonej energii cieplnej określonym odbiorcom.
 3. Eksploatacja, konserwacja i remonty urządzeń ciepłowniczych będących w zarządzie spółki.
 4. Programowanie i koordynowanie rozwoju ciepłownictwa.
 5. Prowadzenie usług Pogotowia Ciepłowniczego (awaryjnego).
 6. Prowadzenie usług konserwacyjnych i eksploatacyjnych obcych urządzeń ciepłowniczych, w tym konserwacji wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody.
 7. Prowadzenie działalności usługowej, handlowej, hurtowej i detalicznej.
 8. Wydawanie ogólnych i technicznych warunków przyłączenia do urządzeń ciepłowniczych.
 9. Opiniowanie dokumentacji projektowej.
 10. Uczestnictwo w odbiorach urządzeń ciepłowniczych.
 11. Prowadzenie kontroli stanu technicznego, konserwacji i eksploatacji urządzeń ciepłowniczych odbiorców ciepła oraz wydawanie wiążących zaleceń w tym zakresie.
 12. Podejmowanie w trybie i na zasadach określonych odrębnymi przepisami decyzji w zakresie przyjmowania do eksploatacji urządzeń energetycznych od innch jednostek.