Dokumenty

NR KONTA BANKOWEGO

dla przelewu krajowego (NRB):
91124032881111000028077365

dla przelewu zagranicznego (IBAN):
PL91124032881111000028077365

kod SWIFT:
PKOPPLPW

 

Statut i inne dokumenty gminy Łask


 

Budżet gminy Łask


Informacja o stanie mienia komunalnego


 

Strategie


 

Stypendia szkolne


           - Uchwała NR XXII/107/2015 z dnia 30 września 2015 r.

 

Pozostałe